STAP 2 | DE WAARDEBEPALING

 

  • De waarde van een onderneming kan op verschillende manieren worden bepaald (intrinsieke waarde, rendementswaarde, discounted cash-flow methode), en houdt rekening met de activiteit van de onderneming, de middelen waarover zij beschikt, de marktsituatie, juridische, en fiscale informatie, groeiperspectieven.
  • In overleg met de opdrachtgever en in dialoog met de interne of externe accountant wordt een waardebepaling gemaakt volgens verschillende methodes en invalshoeken.
  • De waardebepaling is een aanzet tot de prijsbepaling.
  • Het is essentieel dat de prijszetting degelijk gefundeerd is (rendement, groeikansen, continuïteit) om enige kans op slagen te hebben.