STAP 5 | De onderhandelingen

 

Opmaak van een intentieverklaring waarin het kader van de overname wordt vastgelegd.

Essentieel is het scheppen van een klimaat van vertrouwen tussen partijen om tot evenwichtige en correcte afspraken te komen.

Bijstand bij de  bedrijfsaudit (due diligence) door de kandidaat-overnemer in samenspraak met interne of externe accountant.