STAP 4 | DE COMMERCIËLE ACTIE

 

  • Opmaak van een bedrijfsprospectus die een kandidaat op een volledige manier inzicht geeft in het bedrijf in al haar aspecten.
  • Verzekeren van de discretie door kandidaten een geheimhoudingsverbintenis te laten ondertekenen.
  • Samenbrengen van vraag en aanbod. Promotie langs diverse kanalen om een kandidaat overnemer te bereiken.
  • Vertrouwelijk contacteren van mensen binnen of buiten de sector die mogelijk interesse hebben voor het bedrijf.
  • Zoeken naar externe kandidaten via de contacten en het netwerk waarover we beschikken.
  • Uit het aanbod van partijen die blijk geven van interesse, selecteren wij voor U enkel de ernstige kandidaten op basis van hun solvabiliteit en hun kwaliteit.