stap 1 | een grondige voorbereiding

 

Voorbereiding van de overname gaat gepaard met een bezinning over de bestaande ondernemingsstrategie, de baan die de onderneming wil varen, de ondernemingscultuur, de houding tegenover klanten, leveranciers, aandeelhouders, de managementsstijl, de structuur, de wijze waarop verantwoordelijkheden en taken worden verdeeld….

  • Wat zijn de wensen van de overlater en zijn ze realiseerbaar?
  • Is de timing juist of moeten er nog fiscale of juridische zaken geregeld worden?
  • Is het bedrijf verkoopsklaar?
  • Wat zijn de fiskale implicaties van de overname?

 

Ook een aantal persoonlijke elementen kunnen een belangrijke rol spelen, zeker bij familiale ondernemingen.
Hoe kan in een evenwicht tussen de belangen van verkoper en koper een optimaal fiskaal resultaat bekomen worden ?