STAP 3 | HET PROFIEL VAN DE OVERNEMER

 

  • Een selectieproces naar capaciteiten, ervaring, motivatie, aanvaardbaarheid, moet leiden tot een profiel van de kandidaat-overnemer.
  • Leeftijd, opleiding, kennis, inzicht, ervaring, speciale vaardigheden, belangstellingspatroon, persoonlijkheidsaspecten spelen een belangrijke rol.
  • Nuchterheid dwingt ons te zeggen dat in vele gevallen ook een voldoende financiële draagkracht bij de kandidaat – overnemer essentieel is.

 

U hebt reeds een kandidaat overnemer?

U bent benaderd door een kandidaat overnemer of U hebt zelf iemand op het oog die beantwoordt aan het profiel van de geschikte overnemer?
Ook in dat geval is het aangewezen om U te laten begeleiden in het complexe proces van de overname.
Het kantoor heeft de nodige ervaring en expertise om U bij te staan in de voorbereiding, de onderhandelingen en de finalisatie van het overnameproces.