U wenst over te nemen?

 

U denkt er aan een bedrijf over te nemen?

U hebt het ondernemen in het bloed ?  U wenst een onderneming over te nemen?

U bent als werknemer of vennoot actief in een onderneming en U wenst de onderneming over te nemen?

Een bedrijf overnemen, is vaak de oplossing om extern te groeien, de activiteiten uit te breiden, te diversifiëren en  schaalvoordelen te bereiken

Door overname kunnen sneller nieuwe markten worden betreden, zowel geografisch als wat nieuwe producten betreft.

Het overnameproces is zo complex dat U zich best laat begeleiden inzake:

  • Eerste screening van de onderneming.
  • Discreet contacteren van de eigenaar / aandeelhouders.
  • Waardering van de onderneming.
  • Voorbereiden van een overnamebod
  • Negociatie van de modaliteiten van de overname, zoals prijs, betalingsmodaliteiten, garanties, …
  • Begeleiding van de opmaak van een Letter of Intent
  • Organisatie van de due diligence
  • Coördinatie van de opmaak van alle overeenkomsten
  • Organisatie van de closing